Koçlar için Değerler Çalışması

 
 

Koçlar için Değerler Çalışması

Bizi biz yapan ve diğerlerinden ayıran, ruhumuzun parmak izi diye tarif edilen değerleri hızla ve kolaylıkla belirlemeye yarayan bir ölçümdür. Koçların koçluk sırasında sık sık odaklanılan ve referans gösterilen evrensel değerleri ustalıkla tasarlanmış bir eleme yöntemiyle 10 bireysel değere indirgeyerek danışanın bu değerlerine ışık tutması ve bu değerler üzerinden danışanın gelişim alanında etkinlik ve verimlilik sağlaması amaçlanır.

Fiyat: 400 TL
Adet: